top of page

haberler

Teksan, Ar-Ge çalışmaları ile
ürün portföyünü genişletti

Metal ambalaj alanında faaliyet gösteren Teksan Teneke, Ar-Ge çalışmalarıyla ürün portföyünü sürekli genişletiyor. Ar-Ge kapsamında genel olarak sektörde yapılamayan veya yapılması kolay olmayan projeler yürüttüklerini söyleyen Teksan Teneke Genel Koordinatörü Gökhan Aktaş, bu yüzden yılda birkaç yeni ürün geliştirebildiklerini aktardı. Yürüttükleri projeler sayesinde 2016 yılında Ambalaj Ay Yıldızları'nda Altın Ambalaj ödülü, Asiastar'da Başkan Özel Ödülü ve Worldstar'da ödül aldıklarını bildiren Aktaş, "2016'da üç yeni ürün çıkarmıştık. Bu sene ise yeni bir ürünümüz çıktı ve yine ödül alacağına inandığımız yeni bir ürünümüzü de pazara sunmak üzereyiz." dedi.

Standart üretim yapmadıklarından dolayı bünyelerinde Ar-Ge çalışmala­rının süreklilik gösterdiğini söyleyen Gökhan Aktaş, üretimde kullandık­ları hammaddeyi tüm yönleriyle ele almanın ve müşterilerine her zaman daha iyisini sunmanın da Ar-Ge'yi zo­runlu kıldığını ifade etti. Yıllık cirola­rının yaklaşık yüzde 6'sını Ar-Ge'ye ayırdıkları bilgisini veren Aktaş, iler­leyen yıllarda da benzer bir oranı ayır­mayı planladıklarını aktardı. 

 

Üretimin %90'ı dekoratif, %10'u endüstriyel kutulardan oluşuyor

 

Metal ambalaj sektöründe 1968'den bu yana faaliyet gösterdiklerini ha­tırlatan Gökhan Aktaş, üretimleri­nin yüzde 90'ının şekerleme, çikola­ta, promosyon ve çay gibi sektörlerde kullanılan dekoratif kutulardan, yüzde 1O'unun ise yağ, tohum, kahve gi­bi sektörlerde kullanılan endüstriyel kutulardan oluştuğu bilgisini verdi. Aktaş, ayrıca entegre bir tesis olarak faaliyet gösterdiklerini ve aldıkları teneke levhanın kutu haline gelmesi­ne kadar süren, ofset baskı ve kabart­ma uygulamaları da dahil olmak üze­re, tüm işlemleri bünyelerinde yaptıklarını aktardı. Firma olarak 2018 yılında 50'inci yıla gireceklerini de anlatan Aktaş, sektörde en iyi olmayı hedeflediklerini, bunu da müşterile­rinin kendilerine duydukları güven, çalışanlarının özverileri ve tedarik­çilerinin destekleriyle yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

 

Yeni makine alımıyla üretim hızını artırdı

Piyasalarda olumsuzluklara bağlı 2016'nın sonunda yavaşlayan sipa­rişlerin bu yılın ilk yarsına kadar sür­düğünü söyleyen Gökhan Aktaş, an­cak yaz sezonu ile birlikte siparişlerle tekrardan bir hareketlenmenin ya­şandığını, bunu sene sonuna kadar sürdürüp büyümelerine tekrardan devam etmeyi planladıklarını kay­detti. 2016 yılı başlarında üretimi . hızlandırmak amacıyla yeni makine alımı yaptıkları bilgisini de veren Ak­taş, "Söz konusu makineyi birkaç ay içinde devreye aldık. Böylece üretim hızımızı otomatik hale getirerek, artırdık. Teksan olarak otomasyon ile ilgili çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Ancak şu anda yeni makine alımına yönelik yatırım planlamıyo­ruz" diye konuştu. 

Dünya Gazetesi'nin Teksan, Ar-Ge çalışmaları ile ürün portföyünü genişletti isimli röportajı.

İhracatın oranını %50'ye çıkarmayı hedefliyor

Geliştirdikleri tüm ürünleri ihraç edebildiklerine dikkat çeken Gök­han Aktaş, ihracatlarının son birkaç yıldır yüzde 25 seviyesinde olduğunu bildirdi. Bu yılın ilk yarısında kayda değer bir artış kaydettiklerini söyle­yen Aktaş, söz konusu artışla birlikte yılı yüzde 30 ihracat oranıyla katabi­leceklerinin altını çizdi. Orta vadede ihracat oranını yüzde 50'ye çıkarma­yı hedefledikleri bilgisini veren Ak­taş, "Bu hedefimize birkaç sene için­de ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 30 ülkeye ihra­cat yaptık. İhracatın büyük bölümünü ise Avrupa Birliği ülkelerine ya­pıyoruz. Ancak 2016 yılı ila bu sene, Ortadoğu ülkelerine yönelik satışla­rımız arttı. İhracat konusunda bölge­sel çeşitliliğimizi artırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. 

Sektörde yaşadıkları sorunlara da değinen ve sorunların başında ni­telikli personel bulmanın geldiği­ni söyleyen Gökhan Aktaş, yetişmiş elemanların genel olarak 15 yılı dol­durduktan sonra işi bıraktığını, bu yüzden onların yerine yetişmiş ele­man bulamadıkları gibi yetiştirmek üzere eleman bulmakta da zorlan­dıklarını vurguladı. Yetişmiş elaman sorunun yanı sıra sektörde öngörü­lebilirlik noksatında da sıkıtınların yaşandığı anlatan Aktaş, bu yüzden hedef belirmekte zorlandıklarını, bu­nun önüne de bölgesel çeşitlilik ile geçmeye çalıştıklarını aktardı. 

bottom of page